We're on a Mission

Change Your View
to Digital Solutions

Naiktaraf Produktiviti Management & Pemasaran yang teratur mampu mengubah corak perniagaan anda kearah lebih efisyen.

Drjiq.com bernaung di bawah Syarikat Jiq Enterprise (Rakan Niaga Digi Business) menyediakan sistem sokongan perniagaan secara atas talian meliputi aspek Talian Perniagaan, Khidmat WebSite, Sistem Marketing Online dan Sistem Office Online.

“Deliver More Than Expected”